Informaţii generale

Calendarul detaliat al procesului de admitere

1. Înscrieri sesiunea 2 (până la 14 septembrie 2014)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie.
Lista actelor necesare se găsește în cadrul regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2014-2015, pagina 11.
  • Dacă un candidat a selectat mai multe facultăți, el va prezenta câte un dosar și va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare facultate.

2. Rezultate sesiunea 2 (începând cu 14 septembrie 2014)

Se afişează candidaţii admişi şi înmatriculaţi în ambele sesiuni de admitere.
 
Un candidat nu poate rămâne înmatriculat la mai multe facultăți fără taxă.
Candidații din sesiunea 1 sau 2, ajunși în aceeastă etapă cu înmatriculări la două sau mai multe facultăți, la domenii fără taxă, se prezintă la secretariatele facultăților respective, pentru a clarifica situația.